I staniemy się pasterzami na Twoją Panie chwałę,od Ciebie pochodzi moc nasza,Twojąwypełniamy wolę,do Ciebie kierujemy swe kroki,by u Twojego zasiąść tronu.
Niewinnej krwi nie wolno przelewac nikomu lecz krew nikczemnych płynąć powinna jak rzeka.Niech rozpostrą się czarne skrzydła trzech,którzy są mieczem zemsty w rękach Boga.
Mój lśniący miecz i ma ręka sprawują sąd.Dokonam zemsty na mych wrogach i odpłacę tym którzy mnie nienawidzą.O Panie!Posadź mnie po prawicy Swojej i zalicz mnie w poczet Swych Świetych.